• รถไฟฟ้าสายสีเขียว


  รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดมลพิษ

  เชิญเข้าร่วมกการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ) วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  อ่านเพิ่มเติม »
 • รถไฟฟ้าสายสีเขียว


  รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดมลพิษ

  เชิญเข้าร่วมกการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ) วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  อ่านเพิ่มเติม »
 • รถไฟฟ้าสายสีเขียว


  รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดมลพิษ

  เชิญเข้าร่วมกการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ) วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  อ่านเพิ่มเติม »

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว

(ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

ภาพบรรยายกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

อ่านเพิ่มเติม »

วีดีทัศน์

วีดีทัศน์ งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ)

เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ)

 • งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • การประชุมการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding)

  เชิญเข้าร่วมประชุมการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding)

 • ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 • ข้อมูลเพิ่มเติม »

  วีดีทัศน์

  วีดีทัศน์ งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  ภาพบรรยายกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาพบรรยายกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

  อ่านเพิ่มเติม »